Paragnosten zijn paranormaal begaafd en hebben een bijzondere gave. De termen medium, helderziende en paragnost worden vaak afwisselend en voor dezelfde kenmerkende eigenschappen gebruikt. Paragnosten kunnen mediamiek begaafd zijn en dus ook medium of helderziend zijn.

Paragnost

Indien paragnosten zichzelf paragnost noemen hebben zij daar zelf vaak een specifieker beeld van dan iemand anders zou verwachten. Zo kunnen ze zelf ervaringen hebben van clairvoyance of helderziendheid waarbij toekomstvisioenen deel uitmaken van hun ervaring.

Dat is een zogenaamd buitenzintuiglijke gebeurtenis waarbij er beelden worden waargenomen die zich niet in het Nu maar in een andere willekeurige tijd manifesteren. Ook helderzienden kunnen zich op een buitenzintuiglijke manier gewaar zijn van emoties en gedachten van andere mensen; ongeacht of het om overleden mensen of levende mensen gaat.

Vaak worden paragnosten geassocieerd met de termen cold reading en hot reading. Bij een cold reading weet hij helemaal niets over de persoon die hem raadpleegt terwijl hij wel ware informatie over de persoon ontvangt. Men spreekt over een hot reading als er sprake is van misleiding omdat de paragnost dan vooraf onderzoek heeft gedaan naar de persoon die hem consulteert.

Paragnosten in brede zin

Terwijl er veel manieren zijn waarop een paragnost paranormale waarnemingen heeft is het goed om de belangrijkste te benoemen. Hij kan helderruikend, helderhorend, helderziend, helderwetend of heldervoelend zijn. Ook kunnen er combinaties zijn van deze bovenzintuiglijke gewaarwordingen.

Zesde zintuig

Het zesde zintuig is eigenlijk een wat vage term voor een paranormaal ontwikkeld kanaal. De gave van het zesde zintuig wijst op een hoger ontwikkeld intuïtief vermogen en paragnosten hebben dit vermogen net als mediums en helderzienden het hebben. In tegenstelling tot mediums- die meer gericht zijn op contact met overledenen- houdt een paragnost zich meer bezig met de toekomst en heden en verleden. Als je zoekt naar betrouwbare en erkende paragnosten verwijzen we graag naar het artikel Betrouwbare Astrolijn. Bij Helder Inzicht zijn zowel de paragnosten als de mediums en helderzienden onafhankelijk. Ze zijn vrij in het indelen van hun beschikbare tijd en bepalen zelf hun manier van werken.